Zwierzęta Hodowlane

Przychodnia Weterynaryjna „Adams” zapewnia właściwą opiekę nad hodowlami zwierząt futerkowych, gołębi i pasiekami. Stosownie do danego gatunku w hodowlach tych prowadzimy profilaktykę zdrowotną, rozpoznanie i leczenie chorób. W koniecznych przypadkach dla dokładnej diagnostyki, wysyłamy próby do specjalistycznych laboratoriów weterynaryjnych.
 

Zdajemy sobie sprawę, że zapewniając prawidłową zdrowotność i utrzymanie zwierząt, przyczyniamy się do osiągnięcia lepszego efektu hodowlanego i ekonomicznego. Wszyscy nasi pacjenci otrzymują tę samą wysoką jakość usług diagnostycznych i leczniczych. Posiadamy dobrze zaopatrzoną aptekę w preparaty również dla innych gatunków zwierząt oraz własne laboratorium.